Dostęp do usług zostaje wstrzymany z powodu braku opłat.